Capitalize

Sermayeleştirme

Sermayeleştirme, uzun vadeli varlığın tanımlanmış olan kullanım ömrü ile belirli bir zaman süresi boyunca uzun vadede varlığın giderinin muhasebeleştirilmesi için kullanılan bir muhasebe yöntemi'dir.

ÖZETLE Sermayeleştirme

Sermayelendirmeyi ve masraflandırma bilinmesi gereken önemli muhasebe şartlarıdır. Kısaca, işletmenin finansal tablolarında bir maliyetin nasıl ele alındığı anlamına gelir. Bu, işletmelerin gelir tablosuna maliyet eklerken iki seçeneğe sahip oldukları anlamına gelir. Ya masraf gösterebilirler ya da sermayeleştirebilirler.
Şirketlerin ortak muhasebe prosedürlerine karşı normal işletme masraflarını kullandıkları, bunun muhtemelen işletme nakit akışını suni olarak artırdığı bazı örnekler vardır. Bu durum, şirketin kısa vadeli kazançlarını etkileyebileceği halde, bu yasadışı uygulamalar genellikle uzun vadede kullanılmaktadır. Sermayeleştirme ile piyasa kapitilizasyonu kavramlarını birbirinden ayırmak kritik önem taşır.
Şirketler genellikle yalnızca gelecek değerlemesi için imkan sağlayan kaynakları sermayeleştirirler. Bunun anlamı işletmeye fayda sağlayan kaynaklar birden fazla işletme döngüsü içindedir.
Dolayısıyla, bu kaynakları edinme masrafları, muhasebeciler tarafından şirketin bilançosunda varlık olarak kaydedilir. Maliyetler daha sonra önümüzdeki mali yıllarda amortisman veya yıpranma yoluyla bilançoda gösterilir.
Şirketler, varolan bir kaynağın değerinin önemli derecede arttışında, maliyetlerini de aktifleştirmeyi göz önünde bulundurmalıdır. Şirket, kullandığı araçların, mülkiyetin veya ekipmanın bir bölümünü, varlığın değerini doğrudan artacak bir biçimde yükseltirse, aktifleştirilebilir.

Sermayelendirme Örneği

Bir şirketin, bina içerisinde kullanmak için ofis mobilyaları satın aldığı bir örnekle inceleyelim. Bu büyük bir satın alımdı ve mobilya toplam maliyeti 84.000$ oldu. Binaya mobilya alındıktan sonra şirket faturayı ödedi ve muhasebeci 84.000 Dolar'lık masrafı Yarı Mamuller (WIP) isimli bir varlık hesabına girdi. Bu hesap, uzun vadeli varlık olması beklenen tüm masrafları bulundurur, ancak henüz kullanılmamıştır ve bu nedenle henüz aktifleştirilemez.
Mobilya kurulumundan sonra ofis hazırdır. Varlıklar kullanıma sokulur ve muhasebeci 84.000$'lık mobilya maliyetini şirket bilançosunda uzun vadeli varlıklarda kullanabilir. Mobilyaların ortalama kullanım ömrü firma politikası olarak ve IRS vergi kodunda 7 yıldır. Şirket ayda 1000$, veya (84.000$ maliyet ÷ 7 yıl) ÷ 12 ay olarak onaylamalıdır. Yatırım maliyetinin bu düz hesap çizelgesinde, şirketin hangi ayda mobilya kullanımının yapıldığına bakılmaksızın, şirketin her yıl amortisman giderinin uygun bir miktarının onaylanmasını sağlayacaktır.
Şirketler, varlıkları aktifleştirmeyi tercih eder, çünkü masrafları düşürür ve nakit akışı düşse bile net gelir artar. Aynı zamanda şirketler için büro malzemelerinin, bilgisayarların ve arabaların masraflandırılması yaygın değildir.

Amortisman

Binalar, makine, teçhizat, mobilya, demirbaşlar, bilgisayarlar, dış aydınlatma, otoparklar, arabalar ve kamyonlar bir yıldan uzun varlık örnekleri olmakla birlikte süresiz değildir. Bu tür varlıkların kullanım süresi boyunca iptal etme veya sermayeleştirme süreci maddi olmayan duran varlıklar için amortisman veya değer kaybı olarak adlandırılır. Her muhasebe döneminde (yıl, çeyrek, ay vb.) Bu varlıkların maliyetinin bir kısmı, varlığın tam değeri bilançodan silininceye kadar kullanılır. Gerçekte amortisman, varlığın ömrünün her yıl boyunca varlık maliyetinin bir kısmının bilançodan gelir tablosuna aktarılmasıdır. Yıllık amortisman gideri net gelirden gelir ve varlığın kullanım süresi, varlığın toplam maliyeti ve varlığın kurtarma değeri temel alınarak belirlenir.

Geri

Yerel ödeme sistemlerinizle para yatırın

Daha fazla bilgi

Geri arama

Bir yönetici sizi kısa süre içinde arayacaktır.

Numarayı değiştir

Talebiniz kabul edildi.

Bir yönetici sizi kısa süre içinde arayacaktır.

İç hata. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz

Yeni başlayanlar için Forex kitabı

Yeni Başlayanlar için Forex kitabı, işlem dünyasında size rehberlik edecektir.

Yeni başlayanlar için Forex kitabı

Yatırım yapmaya başlamak için en önemli bilgiler
E-posta adresinizi girin ve size ücretsiz bir Forex rehberi göndereceğiz

Teşekkürler!

E-postanıza özel bir bağlantı gönderdik.
Adresinizi doğrulamak için bağlantıya tıklayın ve yeni başlayanlar için ücretsiz Forex rehberinizi alın.

Tarayıcınızın eski bir sürümünü kullanıyorsunuz.

En son sürüme yükseltin ya da daha güvenli, rahat ve üretken bir yatırım deneyimi için başka bir tarayıcı deneyin.

Safari Chrome Firefox Opera